عیدتان مبارک

گفت:تا امروز دیدی من دلی را بشکنم؟

بغض کردم،خود خوری کردم،نگفتم؛

             بارها

**************************

سلام دوستان!عیدتان مبارک،سال خوبی پیش روداشته باشید،باموفقیت وسر بلندی و عنایت

       حضرت دوست

       که هرچه داریم

         ازاوست

من برگشتم،روزگارسختی بود سختترازهمیشه اما جای گله ای نیست

اگرهم باشه دیگر حوصله ای نیست

     خودکرده راتدبیر نیست
**************************

برخودم واجب میدونم ازهمه دوستانم تشکرکنم بخاطرهمه آنچه که من شایسته اش نبودم اما شماکردید ...مهربانی...واینکه من وتنها نگذاشتید.اگرنبود اینهمه مهر ،باورکنید تحمل یک روز آنجا دردناک ترین اتفاق روزگاربود...اما با مهرتان میشود به هرسختی فائق آمد؛شاید هیچ وقت باورنمی کردم بشود درفضای مجازی چنین دوستانی داشت.خواستم از احدی ازدوستان که لحظه ای من وبطوراختصاصی تنها نگذاشت ذکری بکنم نه او راضی شد نه من میتوانم محبت دیگران را کم رنگ جلوه بدم خودتان قضاوت می کنید.... و اما کامنت های خصوصی زیادی دارم که قادربه پاسخ نیستم هم واقعا بیمارم وهم کلماتو برای اینهمه محبت پیدا نمیکنم پس برمن ببخشید این کوتاهی را به همین مقدار بسنده میکنم.......

        دوستتان دارم

...............................................

ای یوسف خوش نام ما ، خوش می روی بربام ما

ای درشکسته جام ما ،ای بردریده دام ما

ای نور ما، ای سورِ ما، ای دولت منصورما

جوشی بِنه درشور ما، تا ،مِی شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ، ای قبله و معبود ما 

آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما

ای یار ما، عیّار ما ،دام دل خمار ما

پا وا مکش از کار ما ،بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل ،جان می دهم، چه جای دل

وز آتش سودای دل، ای وای دل ،ای وای ما

..................................................................

وقتی گریبان عدم

بادست خلقت می درید

وقتی ابد چشم تو را

پیش از ازل می آفرید

وقتی زمین ناز تو را

در آسمانها می کشید

وقتی عطش طعم تو را

با اشک هایم می چشید

من عاشق چشمت شدم

نه عقل بود ونه دلی

چیزی نمی دانم ازاین دیوانگی وعاقلی!

................................................................

چنان به موی تو آشفته ام،به بوی تو مست

که نیستم،خبر از، هرچه در دو عالم هست ! 

 .........................................................................................................................

         تا دیر زمانی دیگر

              بدرود 

/ 341 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـتِ هـم مـیـدن تـا تـو رو غـرق در رویـاهـا و خاطراتت کـنـن یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . . ۲ خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای بـهـاری . . . یـک وجـب پـیـاده رو . . . آهـنـگـی کـه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . . ۲ کـلـمـه حـرف . . . بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . . طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . . هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . . تــو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف . . . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] ﮔﻔﺘـــــﮕﻮﯼبغضيا ﺑﺎ ﺩﻟـــــشون ⇦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺪﯾﺶ؟ ✍ ﺁﺭﻩ .. ⇦ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟ ✍ ﺁﺭﻩ ... ⇦ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺴﺸﻪ ؟ ! ✍ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﮐﺎﻓﯿﻪ ... ⇦ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ✍ ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﻢ ... ⇦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﯼ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻣﻮﻧﺪﯼ؟؟ ✍ ﻧﻪ ... ⇦ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! ✍ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ... ⇦ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺸﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺍﯾﯽ ﭼﺮﺍ؟؟؟ ✍ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ... ⇦ ﺍﻭﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺷﻪ !!! ✍ ﺁﺭﺯﻭﻣﻪ ﺧﻮﺷﯿﺶ ... ⇦ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯼ ¿! ✍ ﺁﺭﻩ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﻭﻥ ... ⇦ﮐﺎﺵ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ¿ ✍ ﻗﺒﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ... ⇦ ﺑﺲ ﮐﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ !!! ✍ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻪ ... ⇦ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟؟ ✍ ﺧﺐ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ ... ⇦ ﺗﺎ ﮐﯽ؟؟؟ ✍ ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ... ⇦ ﺍﮔﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖ؟؟؟ ✍ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ... ⇦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ؟ ✍ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﯼ ﻣﺚ ﻣﻦ ... ⇦ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ؟ !! ✍ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺸﺪﻡ ... ⇦ ﺁﺧــــــــــﻪ ... ✍ ﻫﯿﺲ ﺩﻟﻢ ﺑﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎﻧﻪ؟ ⇦ ﺑﺲ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮑﺸﯽ !!! ✍ ﺑـــــﻪ ﺩﺭﮐــــــــــ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﻨـــــﻮﺯ ﺩﻭﺳـــــﺸـــــﺪﺍﺭﻡ ﺣﺘـــــﯽ ﺍﮔـــــﻪ ﻣـــــﺎﻝ ﻣـــــﻦ ﻧـﺒـــــﺎﺷـــــﻩ....

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] به سلامتی همه ی اونایی که حالشون خوب نیست... ولی میخندن که حال بقیه گرفته نشه.. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

َشیوا

خوش اومدی . خیلی زیاد . امیدوارم امسال سلامت سلامت شاد شاد باشی.

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] بی‌آن‌که بوی تو مستم کند تا ده می‌شمارم انگشتانم گرد کمرگاه مدادم تاب می‌خورند و ترانه‌ای متولد می‌شود که زاده‌ی دست‌های توست شاعرم به از تو سرودن معتادم " شمس لنگرودی" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] باران ببار ببار و خيابان‌ها را غرق كن بر سر اين چهارراه در انتظار نوحيم باران ببار و تنگ‌حوصلگي مكن آب، اگر از سر نگذشته باشد كشتي نوح نخواهد رسيد . نوح خواهد آمد و كبوترش را بر ميدان‌ها و اداره‌هاي دفن‌شده در توفان رها خواهد كرد تا بر نک بانك‌ها بنشيند و از رستگاري خبر آورد . قدري شتاب كن باران ببين دلال‌هاي چوب چه‌گونه بر هر سويي مي‌دوند و عرق مي‌ريزند باران ببار و خيابان‌ها را غرق كن و فقط لامپ‌ها را نپوشان كه چهره‌ي نوح را ببينيم ما از جماعت كشتي فقط ابليس را مي‌شناسيم " شمس لنگرودی" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] غمگین مشو عزیز دلم مثل هوا کنار توام نه جای کسی را تنگ می‌کنم نه کسی مرا می‌بیند نه صدایم را می‌شنود دوری مکن تو نخواهی بود من اگر نباشم . "شمس لنگرودی" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ஜ۩ஜ baran ஜ۩ஜ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] الفبا برای سخن گفتن نیست برای نوشتن نام توست اعداد پیش از تولد تو به صف ایستادند تا راز زادروز تو را بدانند دست‌های من برای جست و جوی تو پیدا شدند دهانم کشف دهان توست ای کاشف آتش در آسمان دلم توده برفی است که به خنده‌های تو دل بسته است "شمس لنگرودی" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

لیلا

سلام هیچ می دونید باران خانم اینجا یه بانک شعر و پیام زیبا ایجاد کرده واقعا خسته نباشه امیدوارم تبریک دیگری هم در راه باشه ...[هورا]