توراازبین صدها گل

قلب من مال توباشد باقی جسم مرا

     سهم صدهاگرگ ادم خوار

          خون اشام کن

.................................................

این پست اصلا مخاطب خاص ندارد

...............................................

توراازبین صدها گل من احمق جداکردم

نفهمیدم غلط کردم من ازاول خطاکردم

شدی نزدیک وهی گفتی ضررحالانداردکه

پسندیدم تورا من هم ولی نازواداکردم...

شداغازارتباط مابدون فکروبی منطق.....

لگدکردم غرورم راووجدان رارهاکردم.....

پیامک می زدی هرشب سرساعت دقیقا 9

خودت راکشتی واخرشماراتوصداکردم.....

وکم کم این پیامک ها عجیب ومهربان ترشد

ومن هم قصرپوشالی برای خود بناکردم.....

نشستم درخیالاتم زدم تاریخ عقدم را.....

ودررویادودستم رافرو توی حناکردم.......

به فکرمهریه بودم جهازم راچه می چیدم

من احمق ببین حتی که فکرشیربها کردم

ازان شب ساعت 9 من پیامک می زدم هرشب

خودم باسادگی هایم عروسی راعزاکردم

شدی توبی خیال ومن شدم هی بی قرارتو

توهی برمن جفاکردی من احمق وفاکردم

ولی رفتم به یک مسجد بلاتکلیف ومستاصل

برای ان که برگردی فقط نذرودعاکردم.....

جواب امدکه واثق شوبه الطاف خداوندی

مگرکوری ندیدی که به توعقلی عطاکردم؟

من امشب بی خیال توردیف وقافیه هستم

توکاری بادلم کردی که فکرش رانمی کردم

...............................................

             خدایا

گفتی که ازرگ گردن به من 

           نزدیک تری

اصلا برای همین گریبانم را

          می پوشانم

مراقبم که ازمن جدانشوی

          وازتوجدانشوم


 

/ 36 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خواهرانه

سلام داداش خوبم... عزاداریهاتون قبول باشه..

khodai

سلاااااااااااااام از شیخ بهایی می پرسند :سخت می گذرد چه باید کرد گفت :خودت می گویی سخت میگذرد سخت که نمی ماند. پس خدارا شکر که سخت می گذرد و نمیماند... [گل][گل][گل][گل]

sepideh

سلام..... عالی بوود[گل]

khodai

نه نگفت!!!!!منم این سوال رو ازش دارم ولی خوووووووووووکجاست که بپرسم؟؟؟؟باید خودمون درکش کنیم هر چند سخته.[گل]سختی این روز گار موقتیه و سختی اون دنیا ابدیه.خدایا از من بگذر.[گل]

khodai

↦یکـی رفتُ↤ ⇂یکـی موندُ⇃ ↷یکـی از غصه هاش خوندُ↶ √یکـی بردُ√ ✧یکـی باختُ✧ ↡یکـی با قسمتش ساختُ↡ ↷یـکی بخشید↶ ↯یـکی از آرزوش ترسید↯ ↺یـکی بَـد شُـد↺ ✘یـکی رَد شُـد✘ ↦یـکی پا بند مقصد شد↤ ↡ تو اما باش... ↡ !!!↶ خُـدا ایـنجـاستْ ↷!!! [گل][گل]

مریم

سلام صبح شما هم به خیر و نیکی انشاءاله هفته خوب و سرشار از خیر و برکت پیش روی شما باشه مراقب خودتون و خوبیها و مهربونیاتون باشید[گل]

خواهرانه

سلام داداشم... خوبی..؟ یه کم حوصله ام کم شده برای نوشتن... میخواستم کلا وبمو تعطیل کنم ... ولی دلم نمیاد ازدوستام دورباشم... [گل][گل][گل]

سپیده

یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود ، خودش سایه ای ندارد .[گل]