همیشه حق بادیوانه هاست

اینجازمین است قیمت یک عشق تا

    عشق دیگر یک قهرساده است

                همین

...............................................

انتهای اشک اگرانکار باشدبهتراست

هرخطای فاحشی یک بارباشدبهتراست

مهرکس را بی گدار ازقلب خود بیرون نکن

قبل هراخراج اگر اخطارباشدبهتراست

هرکه می خواهدبه دست ارد دلی ازسنگ را

درکنارصدق اگرمکارباشدبهتراست

بیم خواب الودگی رادرمسیر مستقیم

راه اگرپرپیچ وناهموارباشدبهتراست

روبروی خانه وقتی هرزه چشمی خانه کرد

جای چشم پنجره دیوارباشدبهتراست

بوسه بااکراه شرین ترازاغوش رضاست

گاه جای اختیاراجبارباشدبهتراست

بوسه های مخفیانه غالبا شیرین ترند

پشت پرده دست اگردرکار باشدبهتراست

درکنارم درامانی ازگزندروزگار

گل میان بازوان خارباشدبهتراست

گیسوانت رابه پیچ این باردورگردنم

گاه اگراعدام درانظارباشدبهتراست

تابگیری پاسخت راخیره درچشمم شدی

گاه پرسش هرقدردشوارباشدبهتراست

شکوه های کهنه اما چون لحافی چرکمرد

بعدازاین هم گوشه ی انبارباشدبهتراست

قیمت دنیای جاویدان بهای مرگ نیست

زندگی تنها همین یک بارباشدبهتراست

..................................................................

مانده ام ازرفتنت سردرگریبان 

           همچنان

توشدی ارام ومن هستم پریشان

          همچنان

توشدی ازادورفتی درپی دنیای خود

من ولی درگوشه ی تاریک زندان

          همچنان

..............................................

شایدحق بادیوانه ای باشدکه فکر

می کندجزخودش همه مردم دنیا

          دیوانه اند


 

 / 45 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

شاید دیوانه ها...نه نه دیوانه ها دیوانه اند اگر ان هارا بشناسید

مهسا

شاعر اين سروده هاي زيبا خودتون هستيد ؟

به لحظه های من بیا...

پرودگار مهربانم ...مارو ببخش به خاطر اینکه با عشق خلقمون کردی هر لحظه با عشق نگاهمان میکنی وما عشق تورو نمیبینیم.....مارو ببخش

ممنون خیلی خوب بود[گل]

شوکران

سلام دوست خوبم. خوبی عزیز؟ از مطالب زیبات خیلی لذت میبرم. گل باشی همیشه.[گل]

رزیتا محمدی

اولا که هرکی دیوونه نیست منگله دوما عیبی نداره که کسی که عاشقشیم قلبمونو ازمون گرفته وداریم میمیریم خوشحال باش که حداقل کسی قلبتو لایق خودش دونسته

زهـــــرا

دیوانه ها دیوانه نیستن دیوانشون کردن [نگران] بعدشم از قدیم هم گفتن حرف راست رو از دیوانه باید . شنید و نه تنها انکه دیوان هست .. ما هم همیشه حق را بر خودمان میدانیم ..... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم / بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب / نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب

زهـــــرا

از ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : چه کسی ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ خندید و ﮔﻔﺖ: "ﻋﺸﻘﻢ" ﺭﺍ... ﮔﻔﺘﻨﺪ : "ﻋﺸﻘﺖ" ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : "ﻋﺸﻘﯽ" ﻧﺪﺍﺭﻡ !! ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ "ﻋﺸﻘﺖ" ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ کارها ﮐﻨﯽ....؟ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ...، خیانت نمیکنم... دور نمیزنم.... وعده سر خرمن نمیدهم...دروغ نمیگویم..خیانت نمیکنم.... و ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ، ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ... ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ .. برایش فداکاری خواهم کرد..ناراحت و نگرانش نمیکنم...غمخوارش میشوم... ﮔﻔﺘﻨﺪ : ولی ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ...، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..، اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ..اگر ترکت کرد ﭼﻪ...؟ اشک بر چشمانش حلقه زد و ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ "ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ" ﻧﻤﯿﺸﺪم....