غرض رنجیدن مابود

غرض رنجیدن مابودازدنیا که حاصل شد

مکن ای زندگی عمرمرا دیگر تباه اینجا

برای چرخش این اسیاب کهنه دل سنگ

به خون خویش می غلتند خلقی بی گناه اینجا

نشان خانه خودرا دراین صحرای سردرگم

به پرس ازکاروان هائی که گم کردند راه اینجا

اگرسراغ شادی ازمن بگیرد جای حیرت نیست

نشان می جوید ازمن تانیایداشتباه اینجا

توزیبائی وزیبائی دراینجا کم گناهی نیست 

هزاران سنگ خواهد خورد درمرداب ماه اینجا

به تنهائی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا

مسافرخانه ی رنج است یاتبعیدگاه اینجا

 .....................................................................

امروز سومین ماهی ست که درسه نوبت از23

اسفند 92 ببعددراینجاسرای گمشده سوته دلان

محصورم واکنون هم هستم ........؟؟؟؟

...............................................

اگرسراغ شادی ازمن بگیرد جای حیرت نیست

نشان می جوید ازمن تانیاید اشتباه اینجا

         ..............................

 

         به همین مناسبت

 .............................................................

 

ناگهان دیوانه خانه وپرستاری که شکل تونبود

قرص هاگفتند دست ازخاطرش بردارفکرش رانکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 23 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهـــــرا

دل آدم چه زود به بازی گرفته میشه! با یک “دلخوشی” با یک ” هستم ” با یک ” نترس ” با یک ” نوازش ” با یک ” آغوش ” و چه راحت خــــــرد میشه با یک نگاه “متفاوت ” با یک حرف ” نامتعارف ” [ناراحت]

زهـــــرا

سلام حاج عمو چطوری؟ [پلک] بهتری ؟[چشمک] ولی اینقدر ها هم که میگی من باوفا و مهربون و عزیز نیستم[لبخند] خجالتم نده بیشتر از این[خجالت]

زهـــــرا

مـــن قــصــه تــو را تــا ابـــد ایــنــگــونــه آغـــاز مــیــکــنــم : یـــکـــی بـــود هـــنــــوزمــ هـــســـتــ خـــدایـــا هــمــیــشــه ســلامـــت بــاشـــد … [رویا]

زهـــــرا

اینقدر دیونه دیونه نکن [عصبانی] به همین اندازه که خوبم اگه عصبانی بشم .....[عصبانی] بار آخرت باشه خودتو دیونه خطاب میکنی هاااا [خنثی]

زهـــــرا

خدا نکنه حاج عمو [پلک] حالت خوبه؟ بهتر هستی؟ [لبخند]

زهـــــرا

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت : ” او یقینا پی معشوق خودش می آید “ پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود : ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “ عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . . [گریه]

آنیتــا しѺ√乇

. . . .*. . . . . . . ** * . . . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . * . . . . . . . . * . . . . . . . . *

زهـــــرا

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!! [گریه]

زهـــــرا

میگویم سلام ، هیچکس جوابم را نمیدهد ، پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق ، یک نفر دست هایش تکان بخورد . [گریه]

سپیده

"زمان" آدم ها را عوض نمی کند.. "زمان" حقیقت آدم ها را آشکار می کند....