دلم برای کسی تنگ می شود

            که همچوکودک معصومی

             دلش برای دلم می سوخت

             مهربانی را نثارمن می کرد

             دلم برای کسی تنگ است

             که باشمال ترین شمال

             ودرجنوب ترین جنوب

             درهمه حال همیشه درهمه جا

             اه باکه بتوان گفت که بود بامن و

             پیوسته نیز بی من بود

             وکارمن زفراقش فغان وشیون بود

              کسی که بی من ماند

               کسی که بامن نیست

                     کسی.......

                دیگر کافی است

..............................................................................................

جزاینکه به نبود توعادت نکرده ام

ازمن چه خواستی که اجابت نکرده ام

حتی به خشم  نیز نگاهم نمی کنی

من که خدا نکرده جنایت نکرده ام

حفظم زچهره ات همه ی جزئیات را

یک باراگرچه سیر نگاهت نکرده ام

گفتی مبادازتوکلامی بیان کنم

اما ببخش گاه رعایت نکرده ام

بس که به لهجه داشتنم طعنه می زنی

باخود بدون واهمه صحبت نکرده ام

درخواب اگر ببوسمت ایاحلال نیست؟

کاری که برخلاف شریعت نکرده ام

..............................................................................................

هشتادضربه حکم حقیری ست محتسب

                     دارم بزن که مستی ام ازحدگذشته است

...............................................................................................

گیرم که برکنی دل سنگین زمهرمن

                      مهرازدلم چگونه توانی که برکنی


                       

                              


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ | ۸:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : حاج عمو | نظرات ()

توکه نباشی چاره ای ندارم

                         بایدبسوزانم شان

            این شعرها واین دفترخاطرات را

که تمام رازهای مرامی دانند

...................................................................................................

حتی نمانده است برایم بهانه ای

دنبال من نگرد که دیگرنشانه ای

چیزی نداشتم به جز این ها که برده ام

اینه درنگاهم ودردست شانه ای

ازحال وروزعاشقی ام بیشترنپرس

باعشق مدتی ست ندارم میانه ای

هی ذره ذره می خورد ازتومراغمی

افتاده است دردل من موریانه ای

یک روز می گذاری ازاین شهرمی روی

چون ماهی رهاشده دررودخانه ای

یک روز می رسد که توهم خسته می شوی

اما پناه خستگی ات نیست شانه ای

یک روزمی رسد که بفهمی نداشتنند

این خنده های تلخ کم ازتازیانه ای

شاید توهم شبیه من ازخود ببری و

دیگربرای رفتن ازاین شهرمانعی

جبران همیشه راه به جائی نمی برد

دنبال من نگرد که دیگر نشانه ای

.......................................................................................................

نه که ازبوسه ی معشوق بترسم هرگز

                                ازگناهی که پشیمان نکند می ترسم


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٧ | ۳:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حاج عمو | نظرات ()

وای ازکسی که زود دلت تنگ اوشود

اماهمیشه دیرکند.دیر.گریه کن

تومنتظرتوعاشق توجان به لب شده

توبی گناه واین همه تقصیر برگردنت

                گریه کن

.................................................

زود می لرزد دلم اینقدر طنازی نکن

این چنین باچشم معصومت هوسبازی نکن

یک سئوال ساده پرسیدم جوابش ساده است

یابگونه یاکه اری قصه پردازی نکن

تابرای دلبری شرین زبانی کافی است

وقت خودرابیش ازاین صرف زبان بازی نکن

حاصل یک عمردریک لحظه ویران می شود

مثل سیل سرکشی خانه براندازی نکن

راه ناهمواروپایم لنگ واسبم خسته است

درچنین وضعی تودیگرسنگ اندازی نکن

جان نثاری حالت اغراق دردلدادگی است

بعدازاین دل خوش به این امارجانبازی نکن

کی به خدمت می گمارد عاقلی دیوانه را؟

این جماعت رامعاف ازرنج سربازی نکن

....................................................................

باران باشد توباشی یک خیابان

بی انتها باشد به دنیا می گویم

           خداحافظ

................................................

دوک نخ ریسی بیاوریوسف مصری 

              ببر

شهرازبازاریوسف های ارزان پرشده

             استموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٩ | ۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : حاج عمو | نظرات ()

اینجازمین است قیمت یک عشق تا

    عشق دیگر یک قهرساده است

                همین

...............................................

انتهای اشک اگرانکار باشدبهتراست

هرخطای فاحشی یک بارباشدبهتراست

مهرکس را بی گدار ازقلب خود بیرون نکن

قبل هراخراج اگر اخطارباشدبهتراست

هرکه می خواهدبه دست ارد دلی ازسنگ را

درکنارصدق اگرمکارباشدبهتراست

بیم خواب الودگی رادرمسیر مستقیم

راه اگرپرپیچ وناهموارباشدبهتراست

روبروی خانه وقتی هرزه چشمی خانه کرد

جای چشم پنجره دیوارباشدبهتراست

بوسه بااکراه شرین ترازاغوش رضاست

گاه جای اختیاراجبارباشدبهتراست

بوسه های مخفیانه غالبا شیرین ترند

پشت پرده دست اگردرکار باشدبهتراست

درکنارم درامانی ازگزندروزگار

گل میان بازوان خارباشدبهتراست

گیسوانت رابه پیچ این باردورگردنم

گاه اگراعدام درانظارباشدبهتراست

تابگیری پاسخت راخیره درچشمم شدی

گاه پرسش هرقدردشوارباشدبهتراست

شکوه های کهنه اما چون لحافی چرکمرد

بعدازاین هم گوشه ی انبارباشدبهتراست

قیمت دنیای جاویدان بهای مرگ نیست

زندگی تنها همین یک بارباشدبهتراست

..................................................................

مانده ام ازرفتنت سردرگریبان 

           همچنان

توشدی ارام ومن هستم پریشان

          همچنان

توشدی ازادورفتی درپی دنیای خود

من ولی درگوشه ی تاریک زندان

          همچنان

..............................................

شایدحق بادیوانه ای باشدکه فکر

می کندجزخودش همه مردم دنیا

          دیوانه اند


 

 
موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱ | ٤:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : حاج عمو | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.